전체상품목록 바로가기

본문 바로가기


이전상품 다음 제품 보기
상품조르기 대량구매문의

H3 Aqua Booster Foam Cleansing (해외배송 가능상품)

기본 정보
Tên sản phẩm H3 Aqua Booster Foam Cleansing
Giá bán $15.51
Điểm tích lũy $0 (2%)
Phí ship $30.00 (Free when you purchase $300.00 or more)
Review 0
수량 수량증가수량감소
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
H3 Aqua Booster Foam Cleansing 수량증가 수량감소 15.51 (  0)
Tổng giá tiền sản phẩm (số lượng) : 0 (0cái)
buy now add to cart SOLD OUT add to wish

이벤트SKINAZ Product Information용량 : 120ml

사용방법 : 본품 적당량을 덜어내어 미온수로 충분히 거품을 낸 후 마사지 하듯 부드럽게 얼굴을 닦아내고 미온수로 헹구어 냅니다.

사용기간 또는 개봉 후 사용기간 : 개봉 전 36개월 / 개봉 후 12개월

제조국 : 대한민국

제조판매업자 및 제조업자 : (주) 스킨에이지 / (주) 아이썸

기능성 화장품의 경우 화장품법에 따른 식품의약품안전처 심사 필 유무 : 無

소비자 상담번호 : 02-556-1793

품질보증기간 : 본 상품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거해 보상해 드립니다. (제품 수령 후 7일 이내)


사용시의 주의사항


1. 화장품을 사용하여 다음과 같은 이상이 있는 경우에는 사용을 중지하여야하며, 계속 사용하면 증상이 악화되므로 피부과 전문의 등에게 상담할 것

가)사용 중 붉은 반점, 부어오름, 가려움증, 자극 등의 이상이 있는 경우나) 적용 부위가 직사광선에 의하여 위와 같은 이상이 있는 경우

2. 상처가 있는 부위, 습진 및 피부염 등의 이상이 있는 부위에는 사용을 하지 말 것

3. 보관 및 취급 시의 주의사항

가) 사용 후에는 반드시 마개를 닫아둘 것나) 유아,소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것다) 고온 또는 저온의 장소 및 직사광선이 닿는 곳에는 보관하지 말 것제품 전성분 정제수, 글리세린, 스테아릭애씨드, 미리스틱애씨드, 포타슘하이드록사이드, 피이지-75, 라우릭애씨드, 부틸렌글라이콜, 올리브오일, 소듐라우로일글루타메이트, 소르비탄올리베이트, 피이지-150디스테아레이트, 포타슘코코일글리시네이트, 글라이콜스테아레이트, 글라이콜디스테아레이트, 폴리쿼터늄-7, 알란토인, 펜틸렌글라이콜, 소듐하이알루로네이트, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 하이드록시프로필트리모늄하이알루로네이트, 프로필파라벤, 바이오사카라이드검-1, 베타-글루칸, 바오밥나무잎추출물, 용설란잎추출물, 들깨추출물, 접시꽃추출물, 알로에베라잎추출물, 중국목련나무꽃추출물, 붉은토끼풀꽃추출물, 마돈나백합꽃추출물, 나팔수선화추출물, 꽃창포추출물, 에델바이스추출물, 다마스크장미꽃추출물, 프리지어추출물, 라일락추출물, 연꽃추출물, 하이드로제네이티드레시틴, 세라마이드엔피, 향료.

Thông tin Giao hàng / Trao đổi / Hoàn tiền

Bạn có thể kiểm tra Câu hỏi thường gặp và trung tâm khách hàng.

Thông tin sự thanh toán thương phẩm

We accept the following forms of payment:
- Credit Card
  - Visa
  - MasterCard
  - American Express
  - Discover
- PayPal

Thông tin sự vận chuyển

 • phương pháp sự vận chuyển : Parcel Service
 • Khu vực sự vận chuyển : A Region.
 • Chi phí sự vận chuyển : $30.00
 • thời gian sự vận chuyển : 2 - 5 days
 • hướng dẫn sự vận chuyển : Vui lòng xem xét rằng một số sản phẩm có thể mất thêm thời gian để phân phối và chế biến.
  Quan trọng: Đơn đặt hàng của bạn được vận chuyển sau khi khoản thanh toán của bạn đã được thanh toán. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi nếu bạn muốn yêu cầu trao đổi hoặc trả lại đơn hàng của bạn.

  - Hải quan và Nhiệm vụ

  Người nhận sẽ chịu trách nhiệm về các chuyến hàng quốc tế có thể phải chịu thuế nhập khẩu và thuế. Xin lưu ý rằng các khoản phí này được thu bởi nước đích và chúng tôi không có quyền kiểm soát họ. Trong trường hợp người nhận từ chối nhận bưu kiện, đơn đặt hàng sẽ được trả về Hàn Quốc và sẽ không được vận chuyển lại. Chi phí liên quan (vận chuyển khứ hồi, hải quan, vv) sẽ được khấu trừ từ hoàn phí.

Sự giao hoán và trả hàng

1. Requirements:

Please take into consideration that we only accept qualifying returns but not exchanges. Refunds are issued once the returned products clear our inspection.

1) An item is eligible for cancellation if:
-you posted a Return request within 24 hours of payment and your order is still under “Pending” status (if your order is under “Preparing Shipment” status, please contact our customer service center) or
-the order is delayed for more than 10 days since payment and you have not received any notification regarding the delay; or
-the ordered item is out of stock.

2) We accept return(s) if:

-you receive a product different from your order; or

-you receive a defective product.

**Return Instructions

(1) Post a return request on our Return forum within three days of receipt. You are required to attach the photos of the received product(s) and include the item code, the order number, and the reason for the return.

(2) A customer service representative will be in contact to assist you by email or phone.

(3) Items returned must be in their original condition, which includes tags and any packaging. Also, you need to include a note of your order number, name, and user ID.

*Please be advised that returns are accepted ONLY IF you followed the instructions above and your return request has been approved by our staff. Returns that are shipped to us without any prior consent are not accepted.

*Please note that EVEN the defective/incorrect item(s) must be returned with all of the tags and labels intact. The item(s) must be sent in their original packaging and unworn.

*Please include all contents of the original package and free gifts (if applicable) in your return packaging.

* Shipping fee for any return caused by our fault will be paid by the company. However, if EMS’ cash on delivery is not possible then you can scan the return receipt and either mail it with the item to return or post an image of it on the forum. The shipping fee will be refunded once the returned item has arrived.

3) We do not accept return(s) if:

-you are returning the items just because you changed your mind (on size, color, etc.)
-you are returning shoes, bags, or any other accessories
-the products are damaged due to your mishandling
-your return request is not approved by our staff

The following items are not considered defective:

* Items that are originally manufactured without tags or labels
* Items with creases that may have been made while shipping
* Items with unsatisfactory/incomplete finish due to mass production

4) If there is a missing item from your order:

*Contact our customer service center by phone or by forum (if you cannot reach us by phone) within 1 day of delivery.
*Please keep all contents of the original package including packaging material (boxes, plastic bags etc.) with you until you are instructed otherwise.

Please note that we may not be able to process the refund for your missing item if you lose or damage any packaging material.